Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy

Bảng báo giá ván THANH THÙY

Bảng báo giá gỗ Thanh Thùy 💡 , Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy, Cung cấp Sỉ lẻ các loại gỗ MDF, MFC,… Thanh Thùy, Đại lý cấp 1 Gỗ Thanh Thùy

WOOD PANEL – VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP
Báo Giá Đại lý Tháng 2-2021 – Price list Feb 2021
Particle board – Okal ván dăm HDF Normal MDF – MDF Không Kháng Ẩm MR MDF – MDF Kháng Ẩm
STT (No.) Quy cách Okal E1 VECO Okal E1 Việt Nam Okal Carb P2 Okal HMR HDF
Metro
MDF
Metro
MDF
Carb P2
MDF DW LDF
Kim Tín
LDF DW LMR
Kim Tín
LMR DW MMR
Thailand
HMR
Thailand Metro
(Size)
1 2.3mm
2 2.5mm 55.000
3 3mm 65.000 81.000
4 4mm 78.000
5 4.75mm 94.000
6 5.5mm 113.000 HMR =129000 126.000 137.000
7 7.5mm 124.000 124.000 149.000
8 8mm 226.000 158.000 131.000 131.000 157.000 157.000 170.000 191.000
9 9mm 142.000 119.000 160.000 176.000 148.000 178.000 178.000 191.000 214.000
10 11mm 178.000
11 12mm 190.000 167.000 213.000 189.000 189.000 232.000 232.000 252.000 281.000
12 15mm 216.000 182.000 242.000 232.000 232.000 281.000 305.000 345.000
13 16mm 225.000
14 17mm 235.000 260.000 447.000 319.000 264.000 264.000 320.000 320.000 350.000 390.000
15 18mm 244.000 214.000 274.000 305.000
16 25mm 346.000 387.000 510.000 573.000 609.000
* Giá bao gồm VAT (VAT INC)