Chính sách với khách hàng mua nội thất lẻ

– Khi khách hàng mua sản phẩm tiếp theo sẽ có những ưu đãi như sau:
+ Mua sản phẩm thứ 2 được giảm 2%.
+ Mua sản phẩm thứ 3 được giảm 3%.
+ Mua sản phẩm thứ 4 được giảm 4%.
+ Mua sản phẩm thứ 5 được giảm 5%/
+ Mua sản phẩm thứ 6 đến sản phẩm 10 giảm 6- 10%.

– Thanh toán qua tài khoản ngân hàng:
TK cá nhân: 15101 86 86 86 86 – Trần Ngọc Cương.

Bài viết liên quan: