Thiết kế nội thất công trình

                          BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ, NHÀ PHỐ
           DIỆN TÍCH PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN
        <100 m2 180.000 (VND/m2) 280.000 (vnđ/m2)
      100 – 200 m2 150.000 (vnđ/m2) 250.000 (vnđ/m2)
         >300 m2 120.000 (vnđ/m2) 220.000 (vnđ/m2)
DIỆN TÍCH PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN
<100 m2 250.000 (vnđ/m2) 300.000 (vnđ/m2)
100 – 200 m2 200.000 (vnđ/m2) 250.000 (vnđ/m2)
>300 m2 150.000 (vnđ/m2) 200.000 (vnđ/m2)
 DIỆN TÍCH VĂN PHÒNG SHOWROOM
<100 m2 160.000 (vnđ/m2) 200.000 (vnđ/m2)
 100 – 200 m2 140.000 (vnđ/m2) 180.000 (vnđ/m2)
200 – 400 m2 120.000 (vnđ/m2) 160.000 (vnđ/m2)
>400 m2 100.000 (vnđ/m2) 140.000 (vnđ/m2)